Lázmérés

Október 1-jétől mindenki (felnőtt, gyerek) csak lázmérés után léphet be az iskolába. A mérést a fél 8-as, illetve háromnegyed 8-as ügyeletes kolléga végzi. A portás besegít. A mérési pont mindkét épületben a bejáratnál (belül) lesz. Ha szükséges /a torlódás elkerülésére/, mindkét épületben megnyitjuk a hátsó bejáratot. A lázas gyermeket elkülönítjük, illetve azonnal hazaküldjük.

Tisztelt Szülő!


Tájékoztatjuk hogy az EÜ.törvényi szabályzás értelmében a 26/1997(IX.3.) NM rendelet
alapján az iskolában gyermeke az egészségügyi ellátás keretében kétévente általános
orvosi vizsgálaton, illetve évente az alábbi védőnői alap szűrővizsgálaton fog idén is részt
venni:

• testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat)
• pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés,
• érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás),kétévente
• mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások),
• golyvaszűrés,
• vérnyomásmérés.
A szűrések időpontjáról és eredményeiről visszajelzést küldünk szóbeli vagy írásos
formában ha eltérést észlelünk. Szakorvoshoz szükséges vizsgálathoz a házi gyermekorvos
felé javaslunk értesítőben mert a beutalók kiadása a közvetlen gondozó orvos feladata.
Továbbá:
• folyamatos a tanulók személyi higiénéjének, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése,
regisztrálása, melyhez kérjük az egészségi állapotokra szolgáló eü.igazolásokat,
felmentéseket és szakorvosi véleményeket önállóan vagy kérésre ha valamilyen
figyelemmel kísérendő vagy jelentőségteljes, gyógyszeresen kezelt eü.állapotváltozás
van gyermekénél.
• tanulók 6. illetve 7. osztályban kampányoltás keretében védőoltásokban részesülnek,
melyről írásos tájékozató kerül kiküldésre,
• segítjük a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelét,
• részt vállalunk az egészségnevelésben (elsősorban az alábbi témákban: az egészséggel
kapcsolatos alapismeretek oktatása, személyi higiéné, egészséges életmód,
betegápolás, elsősegélynyújtás, családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep,
csecsemőgondozás, szenvedélybetegségek megelőzése),
• ellenőrizzük a testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és
környezet, az étkeztetés higiénét,
• szükség esetén tájékoztatunk az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és
lehetőségekről,
• értesítjük a gyermekjóléti szolgálatot és a háziorvost, illetve kezdeményezzük a
hatósági eljárást a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga
által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok
fennállása esetén.
Ezen tevékenységeket a járványhelyzetre való tekintettel is nagyobb körültekintéssel és a
lehetőségekhez mérten igyekszünk végezni.
Tisztelettel:Iskolaorvos-dr.Csonka Erzsébet:Szerda:12-14-00 Iskolavédőnő Perge Ildikó
szerda:8.00-14.00(tel:303237332, e-mail: pergei.vedono@gmail.com)

Tisztelt Szülők!

Tudom, mindenkinek számtalan kérdése, kételye van a COVID kérdésben.
Sajnos, biztos egyikünk sem lehet semmiben, és annak az ellenkezőjében sem.
Míg a tudomány jobban meg nem ismeri, ennek a vírusnak a tulajdonságait csak reménykedhetünk, hogy a hozott intézkedések eredményesek lesznek.
Tudom, hogy ezek betartása számtalan nehézséggel jár, mégis azt gondolom, érdemes megpróbálnunk, hisz a betegségnél, távoktatásnál ezek mégis kellemesebbek.

Kérem Önöket, legyenek segítségünkre a megelőző munkában!
Az iskola igyekszik minden eszközt biztosítani – fertőtlenítő kézmosó, papírkéztörlő stb.

A következő intézkedéseket hoztuk:


1. A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be, így a tanévnyitón sem vehetnek részt, gyermeküket az épületbe nem kísérhetik be.
Tanévnyitót csak az 1. osztályosok számára tartunk. Mindenki ünneplőbe jöjjön és osztályszinten fogják megnyitni a tanévet.


2. Az épületbe a tanulókon kívül bárki csak nagyon indokolt esetben, telefonos egyeztetés után, maszkban, kézfertőtlenítés után léphet be.
Ha a gyermekeikért jönnek, kérem, az utcán várakozzanak.

3. A gyermekeknek is kötelező a napi többszöri kézfertőtlenítés. (Lehetőleg legyen saját fertőtlenítőjük is!)

4. Gyereknek legyen mindig maszkja, a folyosón, a mosdókban, szünetekben használata kötelező.

5. Csúsztatott órarenddel dolgozunk, 3 részletben lesznek a tanulóknak a szünetei, hogy a folyosókon, mosdókban csökkentsük a zsúfoltságot.

6. Szüneteltetjük a „vándorlást”, minden órát egy teremben tölt egy osztály.

7. A testnevelés órákat, hacsak nem esik az eső, a szabadban tartjuk. (hűvösebb napokon hasznos lehet a melegítő)

8. A gyerekek által használt eszközöket rendszeresen fertőtlenítjük.

9. Olyan feladatokat, amelyek testi kontaktust igényelnek nem adunk a gyerekeknek.

Ezeket a szabályokat senkinek nem lesz könnyű betartani, kollégáimtól is rengeteg plusz munkát igényel.
Az Önök együttműködő támogatása nélkül azonban megvalósíthatatlan lesz.
Kérem, Önöket beszélgessenek gyerekeikkel a szabályok betartásának fontosságáról!
Biztosítsák számukra a szükséges felszereléseket, ellenőrizzék, hogy mindent magukkal hozzanak, hisz nem lehet egymás eszközeit használni!
Hívják fel figyelmüket a higiéniai szabályok betartására!
Ha gyermekükön bármilyen betegség tüneteit érzékeli, ne küldjék őket iskolába, forduljanak a gyermekorvoshoz! (Először telefonon konzultáljanak az orvossal.)
Természetesen, ha minden óvintézkedést be is tartunk, akkor is előfordulhat az iskola bezárása.
Ebben az esetben másnaptól a Classroomon keresztül megkezdjük az oktatást.
Az osztályfőnökök tájékoztatják Önöket a használatának alapvető tudnivalóiról. Mivel a gyerekek is elfáradnak lelkileg is – kérem Önöket, rendszeresen kövessék figyelemmel tevékenységüket! ( A nagyokét is!)
Figyeljék a Krétát is! Kérem, a kommunikációs modult is kövessék!
Minden fontos információt ott, ill. az iskola Facebook oldalán közlünk.
Természetesen kollégáim mindenben igyekeznek segíteni Önöknek.
Mindannyiuknak végtelen türelmet, kitartást, legfőképpen egészséget kívánok!
Bízom benne, hogy mindannyian – Magyarország is- sikeresen túljutunk ezen a nehéz időszakon, és jövőre visszatérhet életünk a megszokott, békés medrébe.
Együttműködésüket, a nehézségekkel kapcsolatos megértésüket, türelmüket köszönöm!
A részletes intézkedés holnaptól az iskola honlapján lesz látható.

Dessewffyné Szabó Erzsébet
intézményvezető

Ha bárkinek személyes kérdése lenne, keressen telefonon bátran!

Letöltls PDF formátumban

Nyilatkozat letöltése PDF formátumban