Működési dokumentumok

A Gábor Áron Általános Iskola az augusztus 30-i nevelőtestületi ülésén 2010. szeptember 1-jei hatállyal a 2010. évi LXXI. Törvény / a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. sz. törvény módosításáról / értelmében az alábbiak szerint módosítja pedagógiai programját:…>>>

További dokumentumok:

BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK

Általános iskolai felvételi eljárásrend
Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásrólNyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról
Nyilatkozat a választott iskolák sorrendjérő
lNyilatkozat az etika / hit- és erkölcstan tanárgyak választásáró
lNyilatkozat a fotók és videofelvételek felhasználásáról